Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Contact

Gegevens &
verantwoording

Gegevens instelling

Stichting De Metselarij
Fiscaal nummer: NL863673648B01
Contactgegevens: Sint Josephstraat 18, 5211 NJ ’s-Hertogenbosch,
info@demetselarij.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het (doen) delen en vergroten van kennis, ervaring en vaardigheden bij startende professionals die binnen organisaties en teams in de culturele en creatieve sector een functie bekleden anders dan die van artistiek verantwoordelijke, en het faciliteren, onderhouden en versterken van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van culturele en creatieve projecten en ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector, en verder alles dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting De Metselarij beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

a. het faciliteren van leertrajecten voor startende professionals in de culturele en creatieve sector;
b. het organiseren van bijeenkomsten voor professionals die zich qua functie en ervaring in een vergelijkbare professionele situatie bevinden;
c. het organiseren en aanbieden van activiteiten ten behoeve van kennisuitwisseling;
d. het (doen) bijeenbrengen van kennis en expertise;
e. het ondersteunen en vertegenwoordigen van (startende) professionals in de culturele en creatieve sector bij vragen van derden, en verder alles dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

Bestuur

Beloningsbeleid

Janneke Defesche – voorzitter
Mick Stevens – penningmeester
Juul Spoor – secretaris
Jimmy-Pierre de Graaf – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting De Metselarij is onbezoldigd. Bij de vergoeding van medewerkers wordt de CAO Theater & Dans gehanteerd.